picto Connaissances

Connaissances

Inblazen van glasvezelkabels in buizen

Met bet in gebruik nemen van glasvezelkabels voor telecommunicatie is de maximaal mogelijke kabellengte steeds verder toegenomen. Het lage gewicht van de glasvezelkabels laat grote Iengten op één haspel toe. Vanwege de geringe signaaldemping worden tassen zoveel mogelijk vermeden. Vroeger werden er korte stukken telecommunicatiekabel direct ingegraven, tegenwoordig installeert men glasvezelkabels met een lengte van twee kilometer in buizen. In de nabije toekomst zal deze Iengte nog verder toenemen, mede dankzij de ontwikkeling van een speciale inblaastechniek.

I-Elektrotechniek / Elektronica, 6e jaargang, no.1 (1990) 22
W. Griffioen